Standpunt GBR Systematische verandering jeugdzorg

Gemeentebelangen Rijswijk is kritisch als het gaat over Jeugdzorg. Zoals bij vele andere gemeenten is dit de grootste kostenpost op de begroting. Volgens GBR gaat deze discussie inmiddels verder dan over de kosten die gekoppeld zitten aan het gebruik van jeugdzorg. GBR vindt het tijd voor een systeemwijziging. Dit landelijke maatschappelijke probleem kan niet enkel worden opgelost door de kosten te verlagen. Het is een mentaliteitskwestie.

Hoe is het nu?

Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd en is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp. Aan de ene kant komt er structureel te weinig geld vanuit het rijk, terwijl er aan de andere  kant steeds meer een beroep op de voorzieningen wordt gedaan. De druk op de gemeentebegroting is hierdoor enorm, waardoor er noodgedwongen bezuinigd moet worden op andere voorzieningen en de lokale lasten worden verhoogd. Momenteel kent jeugdzorg een openeinderegeling, verschuild achter de wettelijke verplichting. Er is geen limiet aan het aantal jeugdigen dat beroep doet op jeugdzorg, waardoor de aanvragen en de kosten te pan uit rijzen. Maar ook binnen deze wettelijke verplichtingen zitten knoppen waar de gemeente aan kan draaien om deze post houdbaar te maken. Landelijk komt 10% van de jongeren in aanmerking met jeugdzorg. Dit getal is in Rijswijk niet anders. Sinds de decentralisatie in is het jeugdzorggebruik flink gegroeid. Wanneer jeugdigen eenmaal in de molen van jeugdzorg terecht komen is de weg eruit lastig te vinden. Deze keiharde cijfers worden voor lief genomen, sterker nog, dit hoge percentage wordt toegejuicht. Onder het mom van: hoe hoger het percentage, hoe toegankelijker de jeugdzorg. Maar is dit wel een feit waar we verheugd over mogen zijn? Volgens GBR is dit absoluut niet het geval. Dit hoge percentage komt niet enkel door de toegankelijkheid van jeugdzorg, er liggen sterkere oorzaken ten grondslag. Bijvoorbeeld het feit dat minder probleemgevallen betere scores opleveren op een school en het dus makkelijker is om een stempel op een kind te drukken? Of dat het niet de fout
van de ouders is als een kind een gedragsstoornis heeft. GBR stelt de kritische vraag in hoeverre jeugdigen zelf en de Rijswijkse samenleving als geheel duurzaam geholpen wordt zoals het nu gaat.

Waar staat GBR voor?

GBR wil dat kinderen en jongeren veilig in Rijswijk kunnen opgroeien en zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen. Dit is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders maar ook de directe omgeving is hierbij van belang. Denk hierbij aan familie, kennissen, de school of verenigingen waar een kind lid van is. GBR staat voor een sterke samenleving waar we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Voor jeugdigen die desondanks de sterke samenleving in de knel komen of simpelweg te ernstige problemen hebben, staan wij als gemeente uiteraard klaar.

Wat moet er volgens GBR gebeuren?

GBR pleit ervoor dat systematische veranderingen worden doorgevoerd om het beroep op jeugdzorg te verminderen en daarmee ook het beroep op de begroting.
Momenteel is de gemeente de eerste partij waar een ouder beroep op doet bij problemen van jeugdigen. De eerste en de enige partij die hier
verantwoordelijkheid in neemt. Het is tijd dat andere partijen naar voren stappen en hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Huisartsen, ouders, scholen en
verenigingen. Dit zijn partijen die het dichtst bij het kind staan. Op dit niveau dienen eerste signalen en daarmee eerste problemen opgepakt te worden.
Hoe sneller een probleem wordt gesignaleerd en opgepakt, hoe sneller dit ook wordt opgelost. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk filter tussen jeugdigen en
jeugdzorg en is de effectiviteit groter. 

Kortom, de openeinderegeling van jeugdzorg moet ter discussie worden gesteld. Niet meer de gemeente maar juist partijen die dichterbij de jeugd en ouder staan moeten het eerste aanspreekpunt worden. Dit zijn bovendien de personen en partijen die het kind het beste kennen. Hierdoor wordt het kind eerder en sneller geholpen, zonder dat hij of zij in een jarenlang traject terecht komt Alleen op deze manier wordt de post van jeugdzorg financieel houdbaar. Alleen op deze manier kunnen we jeugdigen die het nodig hebben ook echt helpen. En nog het allerbelangrijkst, alleen op deze manier wordt de Rijswijkse jeugd gelukkiger.