Terugblik forum samenleving 11 juni

Dinsdag 11 juni was het forum Samenleving. In deze tijd uiteraard digitaal, via Teams. Het is altijd een verrassing wat je nu weer gaat zien van de andere raadsleden, fractieassistentes, collegeleden en andere aanwezigen. Zo was meneer Ezinga even afwezig wegens bedtijd-problemen, gaf mevrouw Schröter-Haas haar kind nog snel een nachtzoen en kwamen bij mij m’n huisgenoten luidkeels terug van de hockeytraining. Ik heb zelf niet veel problemen met het vergaderen op afstand, ik zie er zeker de voordelen van in. Meer tijd voor de voorbereiding, geen reistijd naar het stadhuis en een minuut voor aanvang nog even een net blazertje aan. Of niet natuurlijk, want wie ziet nou of die grijze vlek onder mijn hoofd een nette blouse is of een inmiddels versleten en te vaak gedragen “huistrui”.

Nadat iedereen zich had gemeld, alle kinderen (voor nu) op bed lagen en de huisgenoten waren weggestuurd, kon het forum dan echt beginnen. Na enige verwarring over het agenderen van de evaluatie jaarwisseling was ook de agenda vastgesteld. Voor die avond stonden er twee IB’s geagendeerd, de Uitvoeringsagenda Gezondheid en Sport en het Evaluatierapport Brede Impuls Rijswijk. Twee goede inhoudelijke stukken met duidelijke doelen waar GBR zich achter kon stellen. GBR had een aantal vragen die door de wethouders volledig beantwoord werd. Echter, onze fractie had voor beide brieven hetzelfde vraagstuk, namelijk: hoe weten we of beleid effect heeft zonder een maatschappelijke Kosten en Baten Analyse ( KBA)?

GBR is een groot voorstander voor een KBA. Het geld dat door de gemeente wordt uitgegeven, blijft veelal belastinggeld. Geld van ons allemaal. Daarom vindt GBR het belangrijk dat het inzichtelijk is welke baten deze kosten (lees: ons belastinggeld) opbrengt. De meest effectieve en inzichtelijke manier om effect van beleid en uitgegeven geld te meten, is door middel van een KBA. Door zowel wethouder Lugthart als door wethouder Besteman werd positief gereageerd op ons voorstel om de KBA op beide stukken in te voeren. Er was alleen een kanttekening: een KBA uit laten voeren kost geld. Geld dat beide wethouders het liefst inzetten op de activiteiten, op de inhoud.

Meten kost geld maar meten is weten. Hoe kunnen we nou eerst inzetten op de activiteiten wanneer we niet de effectiviteit van deze inzet kunnen meten? Het gaat hier om gemeenschapsgeld, vandaar dat GBR blijft pleiten voor een KBA. We zijn daarom ook blij dat de wethouders hebben toegezegd de inbreng van GBR mee te nemen en na te denken over een KBA. GBR zal zich hiervoor blijven inzetten.

Voorlopige blijven we digitaal vergaderen via Teams. Al deze vergaderingen zijn live te volgen via Facebook. In voor goede discussies met her en der verassingselementen tussendoor? Sluit dan vooral digitaal aan op de volgende vergadering: de raadsvergadering van 23 juni.

Meer nieuws: