Blog wethouder | Lokale partijen

Vrienden van GBR,

Vandaag start ik voor het eerst in mijn leven met een blog. Minimaal een keer in de maand zal ik schrijven over mijn werkzaamheden als wethouder of onderwerpen die spelen in het college van B&W of de gemeenteraad. Maar wat mij betreft komen ook andere thema’s aan bod. In deze eerste blog wil ik het echter hebben over de positie van lokale partijen. Vorige maand kwam het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen namens de VNG met het rapport ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Voor de zoveelste keer wordt bevestigd dat er ongelijkheid bestaat tussen lokale en landelijke partijen. Zo is een burgemeester zelden afkomstig van een lokale partij. Daarnaast ontvangen lokale partijen geen subsidie. Dit in tegenstelling tot de € 16 miljoen voor landelijke partijen voor campagnes, scholing, ledenwerving, wetenschappelijk bureaus en jongerenorganisaties.

Nu zou ik zelf niet te afhankelijk willen zijn van subsidies, maar toch is dit wrang. Al vele gemeenteraadsverkiezingen op rij behalen lokale politieke partijen rond de 30% van alle stemmen. In vele gemeenten maken “localo’s” deel uit van de coalitie en leveren zij dus ook wethouders (zo ook ondergetekende). In tegenstelling tot hun collega-bestuurders afkomstig van een landelijke partij, hebben zij geen trainingen of masterclasses kunnen volgen via het opleidingsinstituut van hun partij of kunnen profiteren van de verschillende thematische netwerken die de partij rijk is.

Het succes van de lokale politieke partij is daarom alleen maar meer bijzonder te noemen. En vandaar kan ik een mooie brug naar onze eigen partij maken Gemeentebelangen Rijswijk. Na een dip met de laatste verkiezingen en beperkte middelen tot onze beschikking, heeft de partij zich weer volledig herpakt. Zo is er een nieuw bestuur aangetreden met visie en daadkracht. Zij hebben meteen de gedateerde website aangepakt en een nieuw logo ontwikkeld. Ook is er een succesvolle informatieve avond georganiseerd bij Semper Altius met uitleg over hoe verenigingen aanspraak op landelijke regelingen. Samen met de fracties zijn er inmiddels ook twee prikkelende discussienota’s opgeleverd over de woningbouw in Rijswijk en de Jeugdzorg.

Dit waren precies die dingen die mij destijds zo aantrokken aan GBR. Een concrete oplossing bieden voor de dagelijkse problemen van inwoners en ondernemers maar tegelijkertijd ook een doordachte visie hebben op de meer complexere thema’s. En dat zonder een euro subsidie of wetenschappelijk bureau.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Keus

Meer nieuws