Verloedering oud schoolgebouw Godfried Bomanstraat

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk ergert zich samen met omwonenden al langere tijd aan de wijze waarop eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat en de directe omgeving om het gebouw laat verloederen. Bijgevoegde recente foto’s laten dit nogmaals zien.

Rijswijk Wonen is al jaren bezig met planvorming voor deze lokatie. Onder druk van Rijswijk Wonen heeft de laatste bewoner van het schoolgebouw, Stichting Amal, reeds een aantal jaren geleden het gebouw moeten verlaten. Jaren is er gesproken over sloop van het gebouw waarna een programma van sociale grondgebonden eengezinswoningen zou worden gerealiseerd. In  IB 20-059 geeft het college echter aan dat Rijswijk Wonen nu weer denkt aan transformatie van het gebouw naar een begeleid wonen concept.

Gemeentebelangen Rijswijk is van mening dat omwille van de omgeving en de huidige status van het gebouw nu op een afzienbare termijn een besluit zou moeten worden genomen.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij daarom de volgende vragen stellen
– Wat is de mening van het College hoe eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw en de directe omgeving nu onderhoud?
– Is het College bereidt Rijswijk Wonen hierop actief aan te spreken?
– Jarenlang is sprake geweest van de realisatie van een programma van grondgebonden sociale huurwoningen op deze lokatie in combinatie met sloop van het huidige gebouw. Sinds wanneer en waarom is nu sprake van een transformatieconcept naar begeleid wonen op deze lokatie?
– Hoe haalbaar acht het College een dergelijk concept in dit gebouw op deze lokatie, kan het College dit motiveren?
– Gezien de lange jaren van plannen en ideetjes en met het oog op hoe het oude schoolgebouw er nu bij staat, is het College met ons van mening dat Rijswijk Wonen nu een beslistermijn van maximaal 3 maanden moet worden gegeven wat nu met dit gebouw moet gaan gebeuren?
– En is het College het met ons eens dat als na deze beslistermijn er nog geen haalbaar plan ligt, Rijswijk Wonen een aanwijzing zou moeten krijgen om het gebouw alsnog te slopen?

Antwoord graag motiveren.

Ronald van der Meij                                                              Floor van Amerongen

Meer nieuws