Terugblik Kadernotadebat 7 juli

Dinsdag 7 juli jl hebben wij als gemeenteraad het jaarlijkse Kadernotadebat gehouden in de Broodfabriek in Rijswijk. Vanwege de geldende coronamaatregelen en met name het kunnen garanderen van de 1.5 meter afstand in combinatie met voldoende ventilatiemogelijkheden, was door de burgemeester in samenspraak met de fractievoorzitters voor deze bijzondere locatie gekozen. De vergadering was tevens bijzonder omdat onze wethouder Financiën Jeffrey Keus wegens verkoudheidsverschijnselen digitaal via twee grote schermen de vergadering moest bijwonen. Het was tevens de laatste officiële raadsvergadering die onze burgemeester Bezuijen heeft mogen voorzitten voor zijn vertrek naar Zoetermeer waar hij per 1 oktober a.s. als burgemeester zal beginnen.

Met het kadernotadebat wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om het College kaders en aandachtspunten mee te geven voor de begroting 2021. De bespreking van de begroting 2021 staat gepland in november 2020.

Namens Gemeentebelangen Rijswijk heeft fractievoorzitter Ronald van der Meij de volgende speerpunten meegegeven aan het College:

1. De (dreigende) tekorten die onze meerjarenbegroting laat zien, is niet iets van “des Rijswijks” maar het gevolg van aanhoudende tekorten in het sociaal domein en de rekenregels van de algemene uitkering vanuit het Rijk. Zet met voortvarendheid het ingezette traject van Transparant Begroten door om duidelijk bestuurlijke keuzes te kunnen maken waar we in Rijswijk ons geld aan uitgeven.

2. Wij willen Rijswijk niet “kapot bezuinigen” maar net als het College werken aan een vierjaren plan wat moet leiden tot een meerjaren reëel begrotingsevenwicht

3. Inzetten op het verdienvermogen van onze gemeente. Rijswijk moet groeien in inwoners en economische bedrijvigheid: “de koek moet groter worden” voor een gezond financieel plaatje

4. Wonen-werken-verblijven en mobiliteit vergen bij iedere nieuwe bouwontwikkeling een goede afweging om uiteindelijk een leefbare stad te kunnen houden. Wij willen dat wij in eigen beheer woningen gaan ontwikkelen in de vrije sector huur.

5. Reserveer uit de Eneco-gelden € 20 mio als gemeentelijk aandeel in de realiseren Beatrixtunnel. Laat zien in de regio dat het ons serieus is.

6. Museum en Schouwburg moeten maximaal de ruimte krijgen om hun activiteiten verder te vercommercialiseren om minder aanspraak te doen op subsidies

7. Het sociaal domein en met name de Jeugdzorg moet fundamenteel veranderd worden. Inzetten op verantwoordelijkheid ouders, eerstelijnsondersteuning bij huisartsen en scholen om beroep en gebruik van gemeentelijke voorzieningen te beperken.

8. Geen verhoging van de OZB en parkeertarieven om de algemene reserve te vullen cq om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen

Wilt u meer weten? Lees via deze link de bijdrage van Ronald in het kaderdebat.

Meer nieuws: