Bas Verkerk waarnemend burgemeester van Rijswijk per 1 oktober

Per 1 oktober heeft onze geliefde burgemeester Michiel Bezuijen zijn ambt in Rijswijk verruilt voor Zoetermeer. Op basis van een unaniem advies van alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk is, omwille van het kunnen volgen van een zorgvuldige wervings-en selectieprocedure voor een nieuwe burgermeester, de Commissaris van de Koning (CdK) gevraagd voor Rijswijk een waarnemend burgemeester te benoemen voor een halfjaar. Per 1 oktober is Bas Verkerk als waarnemer door de CdK voorgedragen. Bas Verkerk was hier voor ondermeer 12 jaar burgemeester in Delft geweest en 8 jaar wethouder in Den Haag. Ronald van der Meij heeft onlangs zijn kennismakingsgesprek gehad met de heer Verkerk en is zeer content met hem. “Met de heer Verkerk heeft Rijswijk een stevige bestuurder in huis gehaald met veel ervaring in het leiden van een gemeenteraad en college die uit verschillend partijen bestaat. Daarnaast heeft de heer Verkerk een uitstekend netwerk in de regio waar wij als Rijswijk gebruik van kunnen maken als het gaat om onder andere lobbytrajecten voor de grote herontwikkelingsopgaven in De Bogaard en Plaspoelpolder waar Rijswijk voor staat”. Ronald is lid van de vertrouwenscommissie die zich het komende halfjaar gaat inzetten om een nieuwe burgemeester voor Rijswijk te vinden.