GBR Pleit voor systeemswijziging jeugdzorg tijdens Forum Samenleving

GBR pleit er al een langere tijd voor: een systeemwijziging omtrent jeugdzorg. We zien al langere tijd dat de kosten blijven oplopen zonder dat er harde oplossingen komen. Voor het Forum Samenleving van 22 september 2020 werd jeugdzorg geagendeerd zodat er een discussie gevoerd kon worden over de problemen binnen dit domein. Wegens uitloop van de vergadering op dinsdag was donderdag 24 september 2020 jeugdzorg dan aan de beurt.

De dinsdagmiddag voorafgaand aan het forum werden we nog verrast door wethouder Bentvelzen met een IB over de prognose 2020. Weer hele slechte cijfers met een tekort van 2,4 miljoen. Mede door deze IB had GBR verwacht dat het een felle vergadering zal worden waar de wethouder door meerdere partijen verzocht zal worden om met een herstelplan te komen. Helaas was het tegendeel waar.

De vergadering verliep erg soft, de wethouder beantwoordde de inhoudelijk vragen die vooraf waren ingestuurd maar vragen over de IB Prognose 2020 werden niet gesteld. Sterker nog, andere fracties gingen er nauwelijks op in. De fractie van GBR vond dit opmerkelijk en wilde graag een pleidooi houden omtrent de prognose 2020 en de alsmaar stijgende kosten op jeugdzorg. Wij hebben aan de wethouder gevraagd om een herstelplan. Wat kunnen we wettelijk doen om de oplopende kosten te stoppen? Is er een mogelijkheid tot een uitgavenplafond? Heeft de gemeente grip op de toegang tot jeugdzorg? En nog het aller belangrijkste, wanneer verwacht de wethouder met een herstelplan te komen?

De wethouder gaf aan tijd nodig te hebben voor het actieplan en kon geen termijn aangeven. Wat duidelijk werd uit de beantwoording is dat de gemeente geen grip heeft op de toegang tot jeugdzorg. Maar liefst 80% van de toewijzingen gaan buiten de gemeente om. Voor Gemeentebelangen Rijswijk is dit het belangrijkste struikelpunt: de toewijzingen. Wij moeten als gemeente zorgen dat we grip krijgen op de toegang tot jeugdzorg en inzichtelijk krijgen welke gevallen worden doorverwezen naar dure instellingen. Wat valt hierop te winnen?

Gemeentebelangen Rijswijk is zich er zeer van bewust dat jeugdzorg een wettelijke taak is en dat de gemeente deze verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Daarnaast onderschrijft GBR het belang van jeugdzorg, het gaat hier om kinderen met problemen die hulp nodig hebben. GBR stelt ook niet de zorg ter discussie maar de kosten hierop. Zo is GBR voorstander van een uitgavenplafond, niet omdat we een kind geen zorg gunnen maar omdat we nu een stop moeten zetten op de steeds maar groter wordende uitgaven. Ook wil GBR een goed inzicht krijgen in de soorten problemen van kinderen die naar dure instellingen worden doorverwezen. We moeten kritischer kijken welk kind met welke problemen worden geholpen door het dure jeugdzorg en niet elk kind gelijk labelen als “probleemkind”. Zoals wij al eerder hebben gepleit, kijk eerst wat de directe omgeving kan doen om een kind te helpen. De ouders, school en verenigingen moet naar voor stappen en hun verantwoordelijkheid pakken voordat jeugdzorg dit doet. Want 1 op de 10 kinderen die in Rijswijk in aanraking is (geweest) met jeugdzorg, dat is natuurlijk schrikbarend hoog. En volgens GBR onnodig hoog.

We hopen dat we snel van de wethouder te horen krijgen wanneer we het actieplan kunnen ontvangen. En zoals de wethouder zelf al aangaf, laten we draaien aan de knoppen waaraan we kunnen draaien en het goede voorbeeld van gemeente Deventer volgens: zwarte cijfers op jeugdzorg.