Alles is politiek

Binnen de politieke wetenschappen zijn er vele definities van het fenomeen ‘politiek’. De definitie die op mij de meeste indruk heeft gemaakt en naar mijn mening ook in de praktijk het best toepasbaar is, is die van de Amerikaanse psycholoog en socioloog Harold Lasswell (1902-1978): “Wie krijgt wat, wanneer en hoe?” Bij politiek denken mensen vaak meteen aan de Tweede Kamer, de Europese Unie of de gemeenteraad. Maar volgens de definitie van Lasswell – althans strikt toegepast – is het bepalen van de volgende vakantiebestemming door een gezin ook al een vorm van ‘politiek’. Of wat er vanavond op televisie wordt gekeken, bijvoorbeeld Veronica Inside of een romantische comedy (totaal fictief voorbeeld).

In beide voorbeelden gaat het om de vraag hoe wordt omgegaan met ‘schaarste’ (geld, tijd, middelen, energie). Zo heeft een gezin een beperkt budget per jaar wat aan vakantie kon worden besteed. En als dat gezin schoolgaande kinderen is het ook gehouden aan de schoolvakanties en dus beperkt in tijd. Ervan uitgaande dat beide ouders werkzaam zijn worden zij nog verder beperkt aangezien zij doorgaans gemiddeld 3-4 weken aan vakantiedagen hebben. Indien er verschillende wensen binnen het gezin bestaan over wat voor soort vakantie (camping, all inclusive, wintersport) gepland moet worden en wanneer (zomer, winter) en hoe de reis moet plaatsvinden (vliegtuig, auto, trein) is het de vraag wie uiteindelijk zijn/haar zin krijgt.

In de meeste gevallen is de uiteindelijke vakantiebestemming een resultaat van een compromis waar iedereen mee kan leven. Waarbij menig ouder zich vast zal herkennen in het cliché: ‘als de kinderen het maar naar hun zin hebben…’ En dan nu het bruggetje naar het hier en nu in Rijswijk. Vorige week vrijdag heeft het college de begroting voor het jaar 2021 naar de gemeenteraad gestuurd. In totaal verwacht de gemeente ruim €200 miljoen aan inkomsten, grotendeels opgebracht door de Rijswijkse belastingbetaler, en ongeveer eenzelfde bedrag aan uitgaven. Denk daarbij aan onderwijs, sport, zorg, (groen)onderhoud, veiligheid, economie en dienstverlening. Op dinsdag 3 november zal de gemeenteraad van Rijswijk een besluit nemen over de begroting, oftewel: wie krijg wat, wanneer en hoe?

Voor meer informatie over de begroting: https://www.rijswijk.nl/nieuws/begroting-2021-aanzet-voor-hervorming-financieel-beleid-rijswijk