Gemeenteraad stemt in met een extra krediet voor het Huis van de Stad


Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid (24 stemmen voor 7 stemmen tegen) ingestemd met een extra krediet van € 6.4 miljoen voor de renovatie van het Huis van de Stad. Deze extra financiële middelen zijn nodig gebleken nadat er in maart eerder dit jaar extra asbest in het gebouw gevonden was en doordat de gemeente wettelijk verplicht is waarschijnlijk extra maatregelen te treffen om de broedende slechtvalk in de klokkentoren niet te storen. Ronald van der Meij: “Begin maart zijn bij het verwijderen van kabelgoten in het souterrain van het oude stadhuis losse asbestvezels aangetroffen die in eerdere onderzoeken niet waren geïnventariseerd. Het werk is toen op die plaats stil gelegd waarna het College opdracht heeft gegeven tot een uitgebreid onderzoek. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat bij een eerdere asbestsanering in 1991/1992 een installatie voor de luchtverwarming heeft gestaan die zijn lucht uit de ruimte aanzoog en verspreidde door het gebouw via de luchtkanalen/schachten. Het plafond van de ruimte waar de installatie aanwezig was, is ingespoten geweest met spuitasbest. Het spuitasbest is begin jaren 90 gesaneerd volgens de toen geldende wet-en regelgeving waarbij dus wel het merendeel van de luchtkanalen in het gebouw’ vervuild was geraakt. Botte pech voor het project en kosten die je als gebouweigenaar altijd moet maken ook bij een eventuele sloop van het gebouw. De extra maatregelen betreffen waarschijnlijk het moeten realiseren van een tijdelijke overkapping voor het atrium nu afgelopen broedseizoen is gebleken dat de slechtvalk eerder dan gepland haar broedactiviteiten start. Overleg met de ecoloog vindt nog plaats”.

Raadszaal

Tijdens het aanvullende onderzoek is ook gebleken dat achter de houten lambrisering van de raadszaal asbest is gebruikt wat nu ten behoeve van de renovatie verwijderd zal moeten worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de houten lambrisering definitief verwijderd moeten worden.

Planning

Volgens de actuele planning zal het Huis van de Stad nu eind 2022 gereed zijn.

Financiële gevolgen

Het College heeft uitgebreid gemotiveerd dat, ondanks de extra kosten, het financieel qua jaarlijks exploitatielasten nog steeds voordeliger is om door te gaan met het Huis van de Stad. Nu stoppen met het project betekent bovendien een afboeking van ruim € 13.5 miljoen in één keer zonder zicht op een gedegen alternatief. Ronald van der Meij: “Het Huis van de Stad is daarnaast veel meer dan een financiële business case. We creëren met het Huis van de Stad een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor onze muziekschool, bibliotheek, Welzijn Rijswijk en de gemeentelijke organisatie op een unieke plek in de stad die veel historie kent. Een icoon van een gebouw die nieuw leven in wordt geblazen waarmee Rijswijk zich gaat onderscheiden in de regio. Dit plan geïnitieerd in mijn periode als wethouder Stadsontwikkeling met het toenmalige college (2014-2018), staat wat mij betreft nog steeds als een huis.”