Blog wethouder | de energietransitie

Beste GBR vrienden,

Bij WNL op Zondag was wetenschapsjournalist Simon Rozendaal te gast. Rozendaal levert al jaren een – als je het mij vraagt – waardevolle bijdrage aan het verhitte klimaatdebat. In zijn boek “Warme Aarde, Koel Hoofd” biedt hij een nuchtere analyse van het klimaatbeleid. Volgens Rozendaal warmt de aarde op en heeft de mens daar ook een aandeel in. Hij is echter wars van doemdenken en doorgeschoten alarmisme. Rozendaal pleit daarentegen voor ‘voorzichtig veranderen’. 

Bij dat voorzichtig veranderen hoort, volgens Rozendaal, ook moet worden gekozen voor kernenergie. Kernenergie is altijd beschikbaar, vraagt weinig ruimtebeslag en levert een enorme winst bij het reduceren van de uitstoot van CO2. Rozendaal wijst echter ook op de nadelen zoals het overblijven van radioactief afval en het gevaar van radioactieve straling.   

Voor de opwek van duurzame energie wordt in Nederland vooralsnog vooral ingezet op wind- en zonenergie. Aangezien de zon niet altijd schijnt en de wind niet waait is de levering echter niet continu. Zo wordt er in de winter te weinig duurzame energie opgewekt terwijl onze energievraag op dat moment juist hoog is. Om de pieken en de dalen in de opwekking van zon- en windenergie op te kunnen vangen, en de leveringszekerheid te waarborgen, is opslag van energie erg belangrijk. In de uitzending van VPRO Tegenlicht vorige week (‘De race om de superbatterij’) wordt gekeken naar welke ontwikkelingen er gaande zijn om duurzaam opgewekte energie op een efficiënte en schaalbare wijze op te slaan. 

In hun zoektocht naar veelbelovende opslagmethodes kwamen de makers van Tegenlicht in Rijswijk uit, bij het voormalig Shell-lab in de Plaspoelpolder om precies te zijn. TNO doet hier onderzoek naar hoe duurzaam opgewekte energie kan worden opgeslagen in de bodem. Zij kunnen daarbij gebruik maken van een boortoren boven een 500 meter diepe put die ingezet kan worden om nieuwe technieken te testen. De technologie die op grote schaal en efficiënt opslag van duurzame energie mogelijk maakt, wordt gezien als de ‘heilige graal’ die de energietransitie kan doen slagen. Door het onderzoek dat in Rijswijk naar opslagtechnologieën wordt verricht, heeft Nederland de potentie om internationaal positie in te nemen als belangrijke leverancier van kennis en technologie. 

Als wethouder Energietransitie ben ik hier bijzonder trots op. Niet voor niets hebben wij als gemeente Rijswijk onlangs de verbintenis met het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy (RCSG) verlengd tot 2024. Het RCSG is vorig jaar opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO om de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen. Dit in Rijswijk gevestigde onderzoekscentrum maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen in nauwe samenwerking door de ontwikkeling van nieuwe technologie grote stappen kunnen zetten in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Kijk via deze link de uitzending terug. Of kijk hier voor meer informatie over het RCSG.