Gemeentebelangen Rijswijk stemt tegen €4.5 miljoen investering in sportpark Elsenburg

Op dinsdag 2 februari 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om €4.5 miljoen te investeren in het sportpark Elsenburg. Het sportpark Elsenburg is gelegen aan de Lange Kleiweg waar onze Rijswijkse Hockeyclub (RHC) en wielervereniging Spartaan hun sportvelden hebben. Aan RHC was in 2012 een vierde hockeyveld door de gemeente toegezegd in verband met het groeiende ledenaantal. Dit veld kon tot eind vorig jaar niet gerealiseerd worden in verband met een aanwezige veiligheidszone van TNO voor munitietesten. Deze testen zijn inmiddels beëindigd, zodat vanaf begin dit jaar de weg vrij ligt om alsnog het vierde hockeyveld te realiseren. In opdracht van de gemeenteraad is verantwoordelijk wethouder Lugthart (o.a. Sport) vorig jaar zomer met de planvoorbereiding gestart. Gaandeweg werd duidelijk dat de opgave complexer werd: het nieuw aan te leggen hockeyveld tezamen met het verplaatsen van een ander hockeyveld zou tevens een aanpassing van de wielerbaan Spartaan betekenen in combinatie met het vervallen van het clubhuis van de Spartaan. De wielerbaan zelve met bijbehorende verlichting bleek ook aan renovatie toe te zijn. Daarnaast ontstond de mogelijkheid om de fietscrossvereniging uit de Hoekpolder te verplaatsen naar dit park om door te kunnen groeien. Vervolgens kwamen er ook vraagstukken te liggen voor toekomstige benodigde voorzieningen (o.a. kinderopvang, welzijn, huisarts) voor de wijk Rijswijk Buiten, in combinatie met de realisatie vaneen multifunctioneel gebouw voor alle drie de verenigingen en voorzieningen op het park. Het ging dus allang niet meer om één extra hockeyveld maar om een complete gebiedsopgave met een geschatte investeringssom van minimaal € 7 miljoen.

Het raadsvoorstel voor deze eerste fase is met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Gemeentebelangen Rijswijk is één van de raadsfracties geweest die helaas tegen het plan heeft moeten stemmen. Fractievoorzitter Ronald van der Meij: “Voor mij persoonlijk als raadslid is dit in de 18 jaar dat ik politiek actief ben, het meest moeilijke besluit wat ik heb moeten nemen. Ik geloof in het eindplan voor het park met een multifunctioneel gebouw en meerdere gebruikers (o.a. wijkvoorzieningen) die van alle faciliteiten gebruik kunnen maken. Hierbij hoort een goede inpassing qua infrastructuur, stedenbouw en groen en een sluitende business case. Wij vinden dat het eindplan met het voorliggende voorstel onvoldoende zekerheid geeft om nu voor fase 1 een dergelijk grote investering te kunnen verdedigen. Er is ontzettend veel werk verricht ook door de verenigingen maar we hebben hier te maken met een gebiedsopgave waar tijd en zorgvuldigheid ook mede in het licht van de grote investering voor ons belangrijker is. Ik hoop oprecht dat alle partijen zich tot het uiterste inspannen om het gebouw en het multifunctioneel gebruik van het park uiteindelijk mogelijk maken”.

Lees hier de inbreng van Ronald tijdens de raadsvergadering.