GBR stelt vragen over kosten voor sportclubs tijdens moeilijke periode

Het zijn moeilijke tijden voor sportclubs. Door de covid-19 pandemie mochten ze niet altijd meer spelen of gebruik maken van de sportvelden. Velen zijn financieel in een diep dal zijn gekomen omdat kantines totaal geen opbrengst genereren. De sportclubs kregen daarbovenop minder inkomsten door contributie opzeggingen. Sommige leden vonden hiernaast dat ze geen contributie hoefden te betalen om dat er geen wedstrijden waren en gespeeld konden worden.

Onlangs is onze fractie benaderd door KRSV Vredenburch en voetbalvereniging Semper Altius, met de mededeling dat zij zich beiden vanuit de gemeente Rijswijk geconfronteerd zagen met rekeningen voor de volledige huur voor de kantine en kleedkamers terwijl zij die ruimten niet mochten/konden i.v.m. COVID-19 regels gebruiken. Hier bovenop kwamen rekeningen voor energieverbruik naar het lijkt voor een volledig gebruik van de accommodatie.

Vragen aan het college

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelden Michel van Reijen (fractie Assistent) en Ronald van der Meij (Raadslid) namen GBR daarom de volgende vragen:

  • Is het juist dat onze verenigingen die huren van de gemeente Rijswijk, zoals KRSV Vredenburch, Semper Altius en andere verenigingen in de COVID-periode de volledige huur en gebruikslasten (zoals energie) in rekening is gebracht?
  • Wat is met name de reden om zoals het lijkt bij KRSV Vredenburch en Semper Altius ook de energiekosten bij een volledig gebruik in rekening te brengen en niet op het werkelijke (beperkte) gebruik in de COVID-periode?
  • Omliggende gemeentes schelden onder meer de veldhuren kwijt over de COVID-periode. Heeft het college ook overwogen om een kwijtschelding van veldhuur toe te passen over de afgelopen COVID-periode? Zo nee, gaarne motiveren
  • Is het college bereid gezien de zorgelijke financiële situatie van de clubs, de schuld van het afgelopen seizoen en om de verenigingen een goed start ter geven ook kwijtschelding van veldhuren bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige lagere huur voor het komende seizoen te overwegen?