GBR pleit voor serieus onderzoek naar de opwekking waterstof- en kernenergie

Dat er iets moet gebeuren aan het enorme energieverbruik opgewekt uit fossielenbrandstof daar staat Gemeentebelangen Rijswijk uiteraard achter. De grote vraag blijft echter… Op welke manier kunnen we het energieverbruik succesvol verlagen? Door overheden worden steeds meer alternatieven gezocht. In veel van deze opties kunnen wij ons echter niet vinden. Bovendien komen bewoner steeds meer in verzet tegen de geopperde alternatieven.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit geproduceerd worden. Volgens berekeningen van Martien Visser (lector, dr, ir) is de gewenste realisatie van het opwekken van 35 TWh groene stroom via zonnepanelen en windmolens nu al nagenoeg bereikt. Bovendien groeit het verzet van de bewoners tegen windmolens en het volplaatsen van weilanden met zonnepanelen. Het gebruik van biomassa verbrandingscentrales staat daarnaast onder enorme druk en leveren geen CO2 voordelen op. De biomassa centrales zijn veel slechter dan gasgestookte centrales.

Bodemenergieplan

In de 2e  voortgangsrapportage wordt onder andere  gesproken over het bodemenergieplan; een voortvarend plan. Toch zetten wij daar de volgende vraagtekens bij:

  • De risico’s van bodem verschuivingen waardoor er minder of zelfs geen warmte vanuit bodem gehaald kan worden.
  • Er is risico op het breken scheuren van buizen.

Daarnaast vragen wij ons af wat de uiteindelijke garantie is op voldoende warmte en de beheersbaarheid van kosten.

Onderzoek naar kern- en waterstofenergie

Wij vinden dat we pas van het gas af kunnen als er goede alternatieven zijn. Wat ons betreft zijn deze er in de vorm van kern- en waterstofenergie! Zeker nu er in de tweede kamer een motie is aangenomen om kernenergie te betrekken bij energie transities

GBR heeft daarom het college de vraag gesteld waterstof- en kernenergie serieus te onderzoeken als duurzame energiebron.