Motie boegbeeld lobby tunnel Beatrixlaan

In november 2018 is de motie Beatrixlaan aangenomen door de raad, met het verzoek om een lobby op te zetten richting het Rijk om bij een toekomstig ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ de ondertunneling op de agenda te krijgen. Deze lobby is inmiddels door het college voortvarend opgepakt

De realisatie van een tunnel een groot project is met een lange doorlooptijd De raad overweegt daarom dat:

  • De lobby vraagt om extra inspanningen om de tunnel Beatrixlaan op de bestuurlijke agenda’s van de betrokken overheden te krijgen;
  • De lobby gebaat is bij continuïteit van inzet met een kwartiermaker/boegbeeld als trekker;
  • De gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden in maart 2022;
  • Het van belang is om de tunnel op de agenda te krijgen van betrokken overheden;
  • Het dus alle hands aan dek is om extra in te zetten op de lobby en de werving van een kwartiermaker/boegbeeld.

Verzoek aan het college

Ronald van der Meij en Floor van Amerongen verzochten het college namens Gemeentebelangen Rijswijk om per direct te starten met het werven van een kwartiermaker/boegbeeld om deze in te zetten voor de lobby voor de tunnel Beatrixlaan en deze kosten te dekken uit nog het beschikbare budget lobby 2021 (stelpost € 15.000).