Motie onderzoeken kernenergie

De Raad van Rijswijk kwam op dinsdag 16 juni 2021. Zij bespraken De Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de regio Rotterdam Den Haag. De RES beschrijft de gezamenlijke ambities rondom energie voor het jaar 2030. Wat doen we al? Welke uitgangspunten hanteren we? Welke bijdrage gaat de regio leveren aan het landelijke Klimaatakkoord.

Weerstand tegen duurzame energiebronnen

Een ding is duidelijk; de vraag naar elektriciteit zal steeds verder toenemen. De productie  van deze energie moet daarbij steeds groener worden om de uitstoot van CO2 te verlagen. In onze regio is een steeds intensiever gebruik van de ruimte nodig. Denk aan woningbouw, recreatie, werken, et cetera. Dit zal de komende jaren steeds meer worden. Alternatieve energiebronnen staan echter steeds meer onder druk. Denk aan Biomassa centrales (zie motie 2e kamer), windturbines en zonnepanelen waar steeds meer burgerlijke weerstand tegen is. Daarnaast is  er steeds minder ruimte voor continuïteit, productie en restafval.Geef kernenergie en waterstof een kans

Kernenergie is een interessant alternatief. Het heeft grotere leveringszekerheid, minimale ruimte nodig en is een veilige vorm van opwekking. Zodra de elektriciteitsvoorziening via kerncentrales een feit is, kan er ook eenvoudiger aan waterstofproductie gewerkt worden. Gemeentebelangen Rijswijk is van mening dat de twee grootste bezwaren tegen kernenergie, afvalproblematiek en veiligheid, in deze tijd meer dan voldoende beheersbaar zijn en opwegen tegen nadelen van fossiele en alternatieve elektriciteitsstroom. Met deze reden hebben we het college verzocht bij de deelnemende partijen in de Regionale Strategie Rotterdam de mogelijkheid van kernenergie binnen onze regio verder onder de aandacht te brengen en daar zoveel mogelijk draagvlak voor te genereren.