Overlast bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade

De bomen in de gemeenschappelijke tuin aan de Frans Halskade en Van Ostadelaan bezorgen omwonenden op diverse manieren overlast. Ondanks de meerdere pogingen die zij hebben gedaan om contact te zoeken met de gemeente (telefonisch en per e-mail) om oplossingen te vinden, is er nog geen actie ondernomen. Met deze reden zet Gemeentebelangen deze overlast op de agenda.

Schade en overlast

De bomen zijn dusdanig groot en hebben onder andere daardoor al eens schade aan dakkapellen veroorzaakt. Hiernaast verstoren de bomen het woongenot door de enorme hoeveelheid hars die in bepaalde maanden op de balkons valt. Door het vele hars dat er valt op de balkons, kan men namelijk de was niet buiten laten drogen en/of zomers op het balkon zitten. Het hars veroorzaakt op balkons ook gevaarlijke situaties. Zodra het regent of vochtig is veranderen de balkons in een ijsbaan.


Vragen aan het college

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelde Michel van Reijen fractie-assistent) en Ronald van der Meij (raadslid) namens Gemeentebelangen Rijswijk daarom de volgende vragen aan het college:

  • De bewoners ondervinden nog steeds overlast en voelen zich beperkt in hun woongenot, geen zon op balkons en de overlast van hars. De bewoners vragen zich af welke bomen er gesnoeid zijn?
  • De bewoners  hebben het idee dat ze niet serieus genomen worden in hun klachten.
  • De bewoners verzoeken niet om bomenkap maar een goede snoeisessie zodat woongenot weer herstelt wordt. Is de verantwoordelijke wethouder bereid om ter plaatse te kijken en de klachten van de bewoners aan te horen?  Kan hij daarnaast toezeggen dat er flink gesnoeid kan worden zodat het plezier en woongenot weer terug kan gewonnen kan worden.
  • Op welke termijn kan het college ons toezeggen dat de genoemde maatregelen worden uitgevoerd?