GBR ziet 30 miljoen reservering voor de Beatrixlaan tunnel als een belangrijke stap voorwaarts

De gemeenteraad heeft op voorstel van het college onlangs besloten om 30 miljoen euro te reserveren voor de realisatie van de Beatrixlaantunnel. Deze reservering komt uit de opbrengst van de Eneco-aandelen (Groeifonds). Ronald van der Meij: “De ondertunneling van de Beatrixlaan voor het doorgaand autoverkeer is meer dan alleen het zorg dragen van voldoende doorstroming. Het betekent ook dat er wordt bijgedragen aan een potentieel aantrekkelijke buitenruimte op maaiveld. Dit is noodzakelijk om voor onze (toekomstige) bewoners in onder meer het Bogaardgebied naast een aantrekkelijk woonklimaat ook een goede leefomgeving te bieden.”

Om een tunnel te kunnen realiseren is nog veel geld nodig vanuit de Metropoolregio, Provincie en mogelijk vanuit het Rijk. GBR heeft bij het college nu nadrukkelijk gepleit om onder meer werk te maken van een goede virtual reality animatiefilm om de ons inziens onderscheidende gebiedskwaliteit wat de ondertunneling zal mee brengen, te laten zien. Beelden zeggen vaak meer dan woorden alleen en voor een lobby naar regio, Provincie en Rijk is het belangrijk om de potentie van een dergelijke gebiedsinvestering onder het voetlicht te brengen.