Beste GBR vrienden, Bij WNL op Zondag was wetenschapsjournalist Simon Rozendaal te gast. Rozendaal levert al jaren een – als je het mij vraagt – waardevolle bijdrage aan het verhitte klimaatdebat. In zijn boek “Warme Aarde, Koel Hoofd” biedt hij een nuchtere analyse van het klimaatbeleid....

Beste GBR vrienden,De maand december is alweer aangebroken. Een maand die in het teken staat van Sinterklaas, Kerstmis en uiteindelijk Oud & Nieuw. Velen in Rijswijk hebben al vroeg de kerstboom binnengehaald en het huis verlicht. Tot 7 december mag er weer gestemd worden voor...

In de omgeving van de Colijnlaan vinden op dit moment veel bouwactiviteiten tegelijkertijd plaats. Zo wordt de De Colijn en Nieuw-Benedictus volop afgebouwd en vinden de laatste werkzaamheden plaats aan De Robijn. Begin november is daar de gevelrenovatie bij gekomen van het bestaande appartementencomplex aan...

Op 3 en 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de meerjarenbegroting 2021-2024. Onder leiding van onze wethouder Financiën Jeffrey Keus heeft het college een forse inspanning moeten leveren om een meerjaren sluitende begroting te presenteren. Het financiële huishoudboekje van onze gemeente wordt sinds 2019...

Binnen de politieke wetenschappen zijn er vele definities van het fenomeen ‘politiek’. De definitie die op mij de meeste indruk heeft gemaakt en naar mijn mening ook in de praktijk het best toepasbaar is, is die van de Amerikaanse psycholoog en socioloog Harold Lasswell (1902-1978):...

Lokale partijen Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) en Onafhankelijk Rijswijk (OR) willen dat er in regioverband onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van kernenergie/kernfusie in de energietransitie.  Hiervoor diende zij gezamenlijk een motie in tijdens de laatste raadsvergadering waar gesproken werd over de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES)....

Per 1 oktober heeft onze geliefde burgemeester Michiel Bezuijen zijn ambt in Rijswijk verruilt voor Zoetermeer. Op basis van een unaniem advies van alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk is, omwille van het kunnen volgen van een zorgvuldige wervings-en selectieprocedure voor een nieuwe burgermeester, de...