Beste GBR-vrienden, Zoals voorspeld is de hittegolf nu echt begonnen. Ik hoop dat jullie allemaal de nodige verkoeling kunnen vinden en vooral ook ontspanning. Zelf ben ik niet goed bestand tegen de hitte. Na een paar minuten in de zon, zoek ik graag een koel plekje...

Dinsdag 7 juli jl hebben wij als gemeenteraad het jaarlijkse Kadernotadebat gehouden in de Broodfabriek in Rijswijk. Vanwege de geldende coronamaatregelen en met name het kunnen garanderen van de 1.5 meter afstand in combinatie met voldoende ventilatiemogelijkheden, was door de burgemeester in samenspraak met de...

Dinsdag 7 juli was de laatste raadsvergadering voorgezeten door onze burgemeester. Na afloop heeft de raad informeel afscheid genomen van Michel door middel van het overhandigen van een mooie bos bloemen door het jongste raadslid onze Floor van Amerongen. In september volgt nog een bijzondere...

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen BTW te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze BTW-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Vrijstelling van BTW betekent geen heffing van BTW, maar ook geen recht...

Vrienden van GBR, Vandaag start ik voor het eerst in mijn leven met een blog. Minimaal een keer in de maand zal ik schrijven over mijn werkzaamheden als wethouder of onderwerpen die spelen in het college van B&W of de gemeenteraad. Maar wat mij betreft komen...

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk ergert zich samen met omwonenden al langere tijd aan de wijze waarop eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat en de directe omgeving om het gebouw laat verloederen. Bijgevoegde recente foto’s laten dit nogmaals zien. Rijswijk Wonen is...

Gemeentebelangen Rijswijk is kritisch als het gaat over Jeugdzorg. Zoals bij vele andere gemeenten is dit de grootste kostenpost op de begroting. Volgens GBR gaat deze discussie inmiddels verder dan over de kosten die gekoppeld zitten aan het gebruik van jeugdzorg. GBR vindt het tijd...

Donderdagavond 5 maart is de raadsvergadering voortgezet die dinsdag geschorst werd. Tijdens deze vergadering werd het basisdocument energietransitie door meerderheid van de raad goedgekeurd. Wat houdt de energietransitie in Vanuit het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten met de zogenaamde ‘Transitievisie Warmte’ moeten beschrijven hoe de woningen...