Op 3 en 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de meerjarenbegroting 2021-2024. Onder leiding van onze wethouder Financiën Jeffrey Keus heeft het college een forse inspanning moeten leveren om een meerjaren sluitende begroting te presenteren. Het financiële huishoudboekje van onze gemeente wordt sinds 2019...

Binnen de politieke wetenschappen zijn er vele definities van het fenomeen ‘politiek’. De definitie die op mij de meeste indruk heeft gemaakt en naar mijn mening ook in de praktijk het best toepasbaar is, is die van de Amerikaanse psycholoog en socioloog Harold Lasswell (1902-1978):...

Lokale partijen Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) en Onafhankelijk Rijswijk (OR) willen dat er in regioverband onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van kernenergie/kernfusie in de energietransitie.  Hiervoor diende zij gezamenlijk een motie in tijdens de laatste raadsvergadering waar gesproken werd over de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES)....

Per 1 oktober heeft onze geliefde burgemeester Michiel Bezuijen zijn ambt in Rijswijk verruilt voor Zoetermeer. Op basis van een unaniem advies van alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk is, omwille van het kunnen volgen van een zorgvuldige wervings-en selectieprocedure voor een nieuwe burgermeester, de...

Beste GBR-vrienden, Zoals voorspeld is de hittegolf nu echt begonnen. Ik hoop dat jullie allemaal de nodige verkoeling kunnen vinden en vooral ook ontspanning. Zelf ben ik niet goed bestand tegen de hitte. Na een paar minuten in de zon, zoek ik graag een koel plekje...

Dinsdag 7 juli jl hebben wij als gemeenteraad het jaarlijkse Kadernotadebat gehouden in de Broodfabriek in Rijswijk. Vanwege de geldende coronamaatregelen en met name het kunnen garanderen van de 1.5 meter afstand in combinatie met voldoende ventilatiemogelijkheden, was door de burgemeester in samenspraak met de...

Dinsdag 7 juli was de laatste raadsvergadering voorgezeten door onze burgemeester. Na afloop heeft de raad informeel afscheid genomen van Michel door middel van het overhandigen van een mooie bos bloemen door het jongste raadslid onze Floor van Amerongen. In september volgt nog een bijzondere...

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen BTW te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze BTW-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Vrijstelling van BTW betekent geen heffing van BTW, maar ook geen recht...