Vrienden van GBR, Vandaag start ik voor het eerst in mijn leven met een blog. Minimaal een keer in de maand zal ik schrijven over mijn werkzaamheden als wethouder of onderwerpen die spelen in het college van B&W of de gemeenteraad. Maar wat mij betreft komen...

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk ergert zich samen met omwonenden al langere tijd aan de wijze waarop eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat en de directe omgeving om het gebouw laat verloederen. Bijgevoegde recente foto’s laten dit nogmaals zien. Rijswijk Wonen is...

Gemeentebelangen Rijswijk is kritisch als het gaat over Jeugdzorg. Zoals bij vele andere gemeenten is dit de grootste kostenpost op de begroting. Volgens GBR gaat deze discussie inmiddels verder dan over de kosten die gekoppeld zitten aan het gebruik van jeugdzorg. GBR vindt het tijd...

Donderdagavond 5 maart is de raadsvergadering voortgezet die dinsdag geschorst werd. Tijdens deze vergadering werd het basisdocument energietransitie door meerderheid van de raad goedgekeurd. Wat houdt de energietransitie in Vanuit het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten met de zogenaamde ‘Transitievisie Warmte’ moeten beschrijven hoe de woningen...