De Raad van Rijswijk kwam op dinsdag 16 juni 2021. Zij bespraken De Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de regio Rotterdam Den Haag. De RES beschrijft de gezamenlijke ambities rondom energie voor het jaar 2030. Wat doen we al? Welke uitgangspunten hanteren we? Welke bijdrage...

In november 2018 is de motie Beatrixlaan aangenomen door de raad, met het verzoek om een lobby op te zetten richting het Rijk om bij een toekomstig ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ de ondertunneling op de agenda te krijgen. Deze lobby is inmiddels door het...

Per 1 oktober heeft onze geliefde burgemeester Michiel Bezuijen zijn ambt in Rijswijk verruilt voor Zoetermeer. Op basis van een unaniem advies van alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk is, omwille van het kunnen volgen van een zorgvuldige wervings-en selectieprocedure voor een nieuwe burgermeester, de...

Dinsdag 7 juli was de laatste raadsvergadering voorgezeten door onze burgemeester. Na afloop heeft de raad informeel afscheid genomen van Michel door middel van het overhandigen van een mooie bos bloemen door het jongste raadslid onze Floor van Amerongen. In september volgt nog een bijzondere...

Donderdagavond 5 maart is de raadsvergadering voortgezet die dinsdag geschorst werd. Tijdens deze vergadering werd het basisdocument energietransitie door meerderheid van de raad goedgekeurd. Wat houdt de energietransitie in Vanuit het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten met de zogenaamde ‘Transitievisie Warmte’ moeten beschrijven hoe de woningen...