De Raad van Rijswijk kwam op dinsdag 16 juni 2021. Zij bespraken De Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de regio Rotterdam Den Haag. De RES beschrijft de gezamenlijke ambities rondom energie voor het jaar 2030. Wat doen we al? Welke uitgangspunten hanteren we? Welke bijdrage...

In november 2018 is de motie Beatrixlaan aangenomen door de raad, met het verzoek om een lobby op te zetten richting het Rijk om bij een toekomstig ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ de ondertunneling op de agenda te krijgen. Deze lobby is inmiddels door het...

Lokale partijen Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) en Onafhankelijk Rijswijk (OR) willen dat er in regioverband onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van kernenergie/kernfusie in de energietransitie.  Hiervoor diende zij gezamenlijk een motie in tijdens de laatste raadsvergadering waar gesproken werd over de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES)....

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen BTW te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze BTW-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Vrijstelling van BTW betekent geen heffing van BTW, maar ook geen recht...

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk ergert zich samen met omwonenden al langere tijd aan de wijze waarop eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat en de directe omgeving om het gebouw laat verloederen. Bijgevoegde recente foto’s laten dit nogmaals zien. Rijswijk Wonen is...

Gemeentebelangen Rijswijk is kritisch als het gaat over Jeugdzorg. Zoals bij vele andere gemeenten is dit de grootste kostenpost op de begroting. Volgens GBR gaat deze discussie inmiddels verder dan over de kosten die gekoppeld zitten aan het gebruik van jeugdzorg. GBR vindt het tijd...