Op 3 en 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de meerjarenbegroting 2021-2024. Onder leiding van onze wethouder Financiën Jeffrey Keus heeft het college een forse inspanning moeten leveren om een meerjaren sluitende begroting te presenteren. Het financiële huishoudboekje van onze gemeente wordt sinds 2019...

Dinsdag 7 juli jl hebben wij als gemeenteraad het jaarlijkse Kadernotadebat gehouden in de Broodfabriek in Rijswijk. Vanwege de geldende coronamaatregelen en met name het kunnen garanderen van de 1.5 meter afstand in combinatie met voldoende ventilatiemogelijkheden, was door de burgemeester in samenspraak met de...

Dinsdag 11 juni was het forum Samenleving. In deze tijd uiteraard digitaal, via Teams. Het is altijd een verrassing wat je nu weer gaat zien van de andere raadsleden, fractieassistentes, collegeleden en andere aanwezigen. Zo was meneer Ezinga even afwezig wegens bedtijd-problemen, gaf mevrouw Schröter-Haas...