Gezichten van GBR - Floor van amerongen

 

Mijn naam is Floor van Amerongen, 23 jaar oud en al mijn hele leven woonachtig en actief in Rijswijk. Ik heb op de J.H. Snijdersschool gezeten en hockey al zo’n 17 jaar op de Rijswijksche Hockeyclub. Naast mijn functie als gemeenteraadslid werk ik op de afdeling Financial Economic Crime als analist bij Knab. Ik heb altijd al interesse gehad in de politiek en tijdens mijn studie Bestuurskunde is deze interesse gegroeid. In die tijd verdiepte ik me veel in zowel landelijke als lokale politiek.

Tijdens mijn Master Economics & Governance voelde ik steeds meer een drang om de praktijk van dichterbij te bekijken. Ik sloot me aan bij een politieke jongerenpartij! 

Ondanks dat ik heb gestudeerd aan de Universiteit Leiden en ik nu werk in Amsterdam, speelt het grootste deel van mijn leven zich nog steeds af in Rijswijk. Zo woon ik in Rijswijk, hockey ik hier en heb ik hier veel vrijwilligerswerk gedaan, wat een netwerk met zich meebrengt. Daarom dat de stap van de landelijke naar lokale partij voor mij een vanzelfsprekende stap was. Al snel was de klik er met Gemeentebelangen Rijswijk. GBR is immers opgericht met als doel een partij te creëren vóór en dóór burgers. Tijdens de verkiezingsperiode in 2018 heb verschillende activiteiten bijgewoond en veel Rijswijkse gesproken. Ik vind het belangrijk zaken niet enkel binnen de vier muren van de raadszaal uit te maken maar vooral mee te nemen wat ‘het woord op de straat’ is. GBR heeft in het verleden al laten zien dat deze partij daadwerkelijk daad bij het woord voegt. Verder heeft de partij een duidelijke toekomstvisie en kijkt het naar de lange termijn, iets wat in mijn ogen cruciaal is.

 

Namens GBR focus ik mij op het sociale domein. Op dit moment is jeugdzorg hierin een zorgenkind. Door de open einde regeling van jeugdzorg lopen de uitgaven de spuigaten. Kan er enkel een beroep worden gedaan op de gemeente of is het voor andere partijen tijd om hun verantwoordelijkheid te pakken? In het artikel van GBR over jeugdzorg leest u meer over de visie van GBR op het sociaal domein en specifiek op jeugdzorg.

 

Ik hoop u snel een keertje te zien in het mooie Rijswijk.

 

Floor van Amerongen