GBR: Gedreven, betrokken & respectvol

 

Onze visie wordt bepaald door hetgeen er in Rijswijk en omgeving afspeelt. We zien dat er steeds meer landelijke taken naar de gemeentes gaan en dat er anderzijds regionale samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio meer invloed krijgen op het lokale beleid. Verder neemt het vertrouwen onder de burgers in politiek af waardoor de samenleving hierdoor op afstand komt te staan er minder mensen lokaal betrokken voelen. Daarnaast versnippert politieke landschap waardoor er draagkracht ontbreekt om zaken goed te kunnen organiseren in Rijswijk. Om een maatschappelijke vraagstukken op te lossen vraagt dit een andere aanpak als politiek partij.

 

 

Onze overtuiging

Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat de taak van het politieke bestuur is dat alle besluiten die worden genomen en keuzes die worden gemaakt, altijd moeten bijdragen aan het welbevinden van alle Rijswijkers. GBR vindt dat het voor het welbevinden van de Rijswijker nodig is dat Rijswijk en de Rijswijker zelfstandigheid, samenwerking en regie in hun omgeving hebben, van regio tot stad tot wijk.

 

Een hogere kwaliteit van leven in Rijswijk

Innovatie en vernieuwing

Regie en initatief van de bewoners

Energie en dynamiek


Why?

Dorps blijven in een complexe wereld waar iedereen zich verbonden en thuis voelt waardoor Rijswijk een leefbaarder en betere stad wordt om gezamenlijk in te wonen, werken. leren en recreëren. Een sterke zelfstandige gemeente, waarbij Invloed en regie bij de burger komt te liggen zodat de belangen van de burger jong en oud centraal komt te staan. De burger hierdoor trots wordt om Rijswijk er te zijn en hieraan actieve bijdrage gaat leveren.


Why?

Door een community te bouwen met betrokken en deskundige burgers en ondernemingen  van Rijswijk om Rijswijk op een hoger niveau te brengen. Dit betekend verbinden, inspireren, enthousiasmeren en participeren.

 


What?

  • Inspiratie- en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.
  • Community en netwerkorganisaties op te zetten.
  • Door onderzoeken te doen
  • Informatie en kennis delen met de samenleving
  • Belangen van burgers en organisaties te behartigen.
  • Ontwikkeling position papers m.b.t maatschappelijk vraagstukken
 

Actueel

Blogs

Onze standpunten

Visie Woningbouw

 

Het CBS laat zien dat de woonvraag in Rijswijk de komende jaren enorm zal toenemen. Ook zien we in de cijfers dat de gemiddelde huishoudgrootte steeds kleiner gaat worden en dat het aantal ouderen specifiek in Rijswijk zal toenamen. Rijswijk kampt met veel leegstand met name in en rondom winkelcentrum In de Bogaard en de Plaspoelpolder waar volop kansen liggen om deze gebieden opnieuw te ontwikkelen naar eigentijdse woon-, werk- en verblijfsgebieden om antwoord te geven op de toenemende vraag. Rijswijk heeft qua ligging en ontsluiting via het rijkswegennet en het spoor, een belangrijke positie in deze verstedelijkingsopgave en deze moeten wij zoveel mogelijk uitnutten. Hoe we dat het beste kunnen doen? Lees meer over onze visie via onderstaande knop.