Gezichten van GBR - Ronald van der Meij

 

Ik ben Ronald van der Meij (1968). Sinds 2000 woon ik in Rijswijk. Vanaf mei 2003 ben ik bij Gemeentebelangen Rijswijk betrokken: eerst als fractieassistent , van 2006-2014 raadslid en van 2014-2018 wethouder Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Grondzaken en 2e loco-burgemeester. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 ben ik weer gemeenteraadslid en tevens fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rijswijk.

 

 

Door mijn studie en werkervaring hebben vooral financiën, ruimtelijke ordening en woningbouw mijn bijzondere aandacht in Rijswijk. Voor bijvoorbeeld de oude stadhuislokatie hebben wij altijd inhoudelijk de stelling verdedigd dat behoud en terugkeer van de gemeentelijke organisatie naar dit bijzondere pand, voor de gemeente in velerlei opzichten de beste oplossing is. In mijn periode als wethouder heb ik daarvoor het plan Huis van de Stad geïnitieerd. Ik ben er trots op dat na 18 jaar leegstand het oude stadhuis nu gerenoveerd wordt tot het Huis van de Stad:  een prachtige laagdrempelige ontmoetingsplek voor de bibliotheek, muziekschool Trias, Welzijn Rijswijk en de gemeentelijke organisatie. Nabij de schouwburg en het Rijswijkse Bos maakt het Huis van de Stad het een unieke plek in Rijswijk.

In mijn dagelijkse leven werk ik als zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling en ben ik betrokken bij de voorbereiding en realisatie van diverse vastgoedprojecten. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en daarna een postdoctorale controllersopleiding tezamen met diverse vastgoedcursussen gevolgd. Door mijn studie en werkervaring zijn mijn specialisaties met name financiën, ruimtelijke ordening en woningbouw.


Voor de kwaliteit van onze stad maak ik mij sterk. Bij plannen wil ik ideeën, wensen en zorgen van onze inwoners in een vroeg stadium in beeld krijgen. Rijswijk maakt onderdeel uit van een deel van de Randstad waar de komende jaren veel staat te gebeuren om het gebied van wonen, werken, mobiliteit en verblijf. Wij moeten als bestuur van onze stad actief regie houden op deze ontwikkelingen om de schaarse ruimte zo goed en evenwichtig mogelijk in te zetten voor het welzijn van onze inwoners. De leegstand in het Bogaardgebied en de Plaspoelpolder vormen samen met de ontwikkeling van RijswijkBuiten veel kansen om bij te dragen aan een aantrekkelijke stad waar het goed wonen, werken en verblijven is.

Ik ben zeer gemotiveerd om u te mogen vertegenwoordigen in het bestuur van onze mooie stad. Rijswijk heeft behoefte aan raadsleden die politiek bedrijven op inhoud waar u als inwoner zich in herkent en niet op basis van een vooraf gewenste politieke uitkomst.